تبلیغات
... مااهـــل دردیــم وتحمـــل یادمــان هســت ... - بیانات در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات (۱۳۹۴/۱۰/۳۰)